Canisterapia

2

Canisterapia je nová forma terapie, pri ktorej sa využíva prirodzene kladný vzťah človeka k zvieratám. Je vhodná ako psychoterapeutická metóda pre prácu s pacientmi, ktorí majú problémy s komunikáciou pričom podporuje ich myslenie a pohyb. Ide o podpornú liečbu, ktorá sa využíva tam kde sa od liečby očakáva nielen úprava somatických funkcií, ale aj zlepšenie kvality duševnej hygieny a kvality života.

Pri canisterapii sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na zdravie, čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Metódami canisterapie sú: AAA(Animal Assisted Activities) poskytuje príležitosť pre motivačný, výchovný, odpočinkový alebo terapeutický prospech, zameraný na zvýšenie kvality života klienta. AAT(Animal Assisted Therapy) je cielená intervencia, pri ktorej je zviera neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu.

Existujú špeciálne programy pre deti, ktoré majú problémy v sociálnej adaptácii. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, lebo nie sú účinné. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Pri akejkoľvek forme canisterapie musíme psa chápať len ako prostriedok, pomocou ktorého sa liečiteľ ľahšie skontaktuje so svojim klientom. Preto sa canisterapia aplikuje najmä tam, kde je ťažké nadviazať kontakt s pacientom ako napr. pri autizme, depresii a DMO. Terapeutický pes musí byť správne vychovaný a vycvičený, musí mať zvládnutú základnú poslušnosť. K majiteľovi musí mať vybudovaný pevný vzťah a dôverovať mu. Medzi najvhodnejšie psie plemená pri canisterapii patria napríklad labradorský retríver, zlatý retríver, bernský salašnícky pes, boxer, irský vlkodav, belgický ovčiak.

Pre ľudí, ktorý majú radi zvieratá a chcú pomôcť svojim blízkym je canisterapia, tak isto ako hipoterapia vhodná pre ich zdravie, ktorá dokáže zlepšiť ich zdravotný stav.

Share.

About Author