Čo všetko si predstavíte pod slovom Wellness?

0

Slovíčko wellness sa do povedomia Slovákov dostalo až pred pár rokmi. V Amerike ho už poznajú takmer 50 rokov. Jeho najlepšou definíciou môže byť fakt, že je to možnosť prevziať zodpovednosť za kvalitu svojho života, ako fyzického, tak aj psychického. Už slovné spojenie well – ness, ktoré je zložené zo slov well a fitness, znamená cítiť sa dobre a byť fit. Wellness je životný štýl, spôsob myslenia, ktorým prijímame určité životné zásady v rôznych oblastiach nášho života. Dodržiavanie týchto zásad vedie k pohodlnému a spokojnému životu, bez stresu a zbytočných zdravotných problémov.

Zdroj: http://frontierhealthcenter.com

Zdroj: http://frontierhealthcenter.com

Jednou z najdôležitejším zásad wellness je spoliehať sa na seba, svoje rozhodnutia a svoju myseľ. Neobviňovať iných ľudí, prácu, či lekárov, nebyť lenivý, nesmieť sa ľutovať. Správny wellness životný štýl zahŕňa veľa záväzkov, ktoré neskôr prinesú žiadané ovocie. Patria sem najmä pozitívne myslenie, zodpovednosť sám za seba, správna životospráva, cvičenie, relax, čerpanie energie z prírody, prekonávanie stresových situácii, dobré vzťahy a komunikácia s ľuďmi, zdravá emocionalita a čas na zábavu, oddych a vzdelávanie.

Aby sme dokázali viesť príjemný, ničím a nikým nerušený život, ktorý nás nebude vyčerpávať a nijako obmedzovať, je tu wellness životný štýl, ktorým sa naučíte žiť svoj život naplno a bez stresu. Už starí Gréci žili v duchu kalokagatie, teda ideálu harmonického súladu fyzickej a duševnej stránky človeka. A práve Gréci boli tí, ktorí si vedeli užívať život a žiť naplno. Wellnes centrá sa začali rozmáhať aj na Slovensku. Spoznáte ich práve detailami, ktoré sú popretkávané prírodnými materiálmi, cvičením, masážami, zábalami, oddychom, zdravým stravovaním a rôznymi druhmi hier a cvikov. Často sa wellnes strediská vytvárajú pri rôznych minerálnych prameňoch alebo pri kúpeľných strediskách, čo ešte zvyšuje ich zameranie telo a ducha.

Share.

About Author

Lívia Boorová sa narodila v roku 1986 v Trenčíne, v znamení panny. V rokoch 2002 až 2006 navštevovala Obchodnú akadémiu Milana Hodžu v Trenčíne. V roku 2011 získala akademický titul Magister na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore masmediálna komunikácia. V súčasnosti pracuje ako šéfredaktorka lokálneho periodika - Staroturianskeho spravodajcu, ako redaktorka pre TV Sen a pre magazín Vitalne.sk. Medzi jej záľuby patria písanie, čítanie, spoznávanie nových ľudí, zábava, šport, kozmetika, či cestovanie. Žije v Starej Turej.