Ihly, ktoré vám pomôžu

0

Sami by ste asi neuverili, že ihly zapichnuté v ľudskom tele môžu pomôcť Vášmu zdravotnému stavu. Ak by ste stále nevedeli o čom hovorím, tak Vám to bližšie priblížim v nasledujúcom článku.

Metóda, ktorá lieči ľudské telo pomocou drobných ihiel sa volá akupunktúra. Tí ktorí akupunktúru nepoznáte i určite kladiete otázku, čo je to vlastne akupunktúra?

Akupunktúra je v podstate ten odbor medicíny, ktorý študuje tzv. aktívne body ľudského organizmu. Aktívne body sú meridiánmi pospájané do dráh, ktoré sú na povrchu celého organizmu a majú aj spojenia vo vnútri organizmu jednak medzi sebou a jednak k niektorým orgánom tela. V tomto systéme bodov a dráh (meridiánov) prúdi energia a informácie, ktoré sú pre ľudský organizmus dôležité. U zdravého jedinca tento systém dráh funguje dokonale, ale naopak u chorého jedinca, môže spôsobovať rôzne zdravotné poruchy.

Odborne vzaté akupunktúra sa skladá z dvoch latinských slov acus – čo je ihla a punctio – čiže podnutie. Takže ide pichanie do bodov. Existuje istý výskum, ktorý naznačuje, že vpichovanie ihiel do určitých bodov vplýva na nervový systém a stimuluje telovú produkciu takých prírodných bolesť utišujúcich chemických látok, ako sú endorfíny a encefalíny a spúšťa uvoľnovanie istých nervových hormónov vrátane serotonínu.

Zdroj: http://www.tcmcentral.com

Určite Vás zaujíma na čo sa vlastne akupunktúra používa. Akupunktúra ako hlavný prvok liečby sa najviac uplatňuje u niektorých bolestivých stavov, alergií, tzv. civilizačných ochorení a má predovšetkým veľké uplatnenie v prevencii.

Treba však pripomenúť, že akupunktúra je nedeliteľnou súčasťou komplexnej medicínskej starostlivosti a patrí výhradne do rúk lekára, vyškoleného v tomto odbore. Laické a neodborné aktivity, ktoré by mohli poškodiť zdravie pacienta sú v rozpore s platnými zákonmi.

Môžeme sa spýtať, či je akupunktúra účinná. Ak áno – a to je nepochybne pravda – potom môže byť jej účinok rôzny a zle vykonaná akupunktúra môže, samozrejme, poškodiť. Toto nebezpečenstvo je však minimalizované, ak akupunktúru či akúkoľvek inú činnosť vykonáva odborník.

Akupunktúru netreba brať ako nejakého strašiaka. Metoda využitia akupunktúry je známa už tisícročia, ktorá pochádza zo starej Číny a ktorá sa zachovala až dodnes. Veľa ľudom určite pomohla ak by ste mali záujem vyskúšať toto staré čínske umenie uzdravovať, poraďte sa s odborníkom na akupunktúru. Človek tým môže určite len získať.

Share.

About Author