Bojové umenie Aikido Vám vráti rovnováhu

1

Aikido patrí medzi tradičné japonské bojové umenia. Nezameriava sa na agresivitu a útočnosť, jeho základné princípy stoja na obrane. Zároveň je to však niečo viac ako len efektívny spôsob sebaobrany. Samotné Aikido je formou Buda – bojovej cesty. To znamená cestu porozumenia, spôsob života a spôsob samotného vesmíru, ktorý nás obklopuje. Aikido je rovnako rozšírené ako napríklad Kung fu, ale je možné, že ste o ňom ešte nepočuli. Je tomu tak preto, že si sám veľký Ó sensei tohto umenia neprial, aby bolo Aikido zaradené medzi športy a popularizované vo svete ako býva u iných bojových umení trendom.

Aikido ako spôsob života

V tradičnom japonskom ponímaní bojových umení sa tieto nespájajú iba s praktickým využitím bojovníkov v časoch vojen, ale slúžia aj ako vzor pre zdokonaľovanie a vývoj ľudského charakteru. Vlastnosti ideálneho aikido bojovníka sú odvaha, rozhodnosť, sila, jasnosť mysle a súcit. Tieto vlastnosti sú ideálnymi vlastnosťami pre každého človeka. To znamená, že princípy aikida sú použiteľné nielen v boji a sebaobrane, ale aj v každodennom živote. Aikido je určené nielen k rozvoju jednotlivca, ale tiež niekoho kto je múdry a energetický a využíva to pozitívne v prospech spoločnosti. Za tvorcu a zakladateľa Aikida je považovaný Morihei Uešiba, takzvaný Ó sensei (veľký učiteľ). Základnou ideou Aikida je hľadanie harmónie, nie súťaživosť. Preto sa toto bojové umenie nikdy nedostalo na športoviská a súťaže.

Aikido prináša fyzickú zdatnosť

Aikido však nepomáha iba vnútornému duchu človeka a filozofií života. Prináša najmä množstvo fyzických benefitov. Cvičenie aikido je skvelé pre všestrannú fyzickú zdatnosť, flexibilitu a relaxáciu. Ľudské telo dokáže silu využiť dvoma spôsobmi: sťahujúcorozťahujúco. Veľa športových aktivít, napríklad vzpieranie izoluje iba niektoré svalové skupiny, ktoré sa snaží zlepšiť, zosilniť. Nevýhodou však je, že celé telo a koordinácia nášho pohybu nie sú dostatočne zvýraznené. To znamená, že aj keď sa zvýši svalová hmota a sila, neexistuje spôsob, ako tieto svaly použiť spoločne čo najefektívnejšie. Tento druh cvičenia teda nakoniec vedie k zvýšeniu napätia, zníženiu flexibility a zaťaženiu kĺbov. Druhý druh sily, rozťahujúci, je väčšinou spojený s činnosťami ako sú tanec či gymnastika. Pri týchto činnostiam je telo donútené pohybovať sa koordinovanerelaxovať. Aikido zdôrazňuje tiež tento druh cvičenia. Ľudia, ktorí sa zaoberajú cvičením, ktoré využíva rozťahujúcu energiu sú v konečnom dôsledku často silnejšíobratnejší ako ľudia, ktorí sa venujú cvičeniu, ktoré využíva sťahujúcu silu. Dôvodom je pohyb celého tela, ktoré prináša aj Aikido. Ďalším zdravotným benefitom Aikida je správne dýchanie, koordinácia tela, a teda správne držanie tela, ale napríklad tiež spevnenie svalstva, ktoré zabezpečuje pravidelné aeróbne cvičenie.

Psychologické výhody Aikida

Bojové umenie Aikido nepozerá na telo a myseľ ako na samostatné jednotky. Stav jedného má podľa tohto učenia vplyv na to druhé. Fyzická relaxácia, ktorú sa naučíte pri Aikide sa prirodzene stáva psychickou relaxáciou, uvoľnením. Podobne, vytrvalosťdôvera, ktoré sa rozvíjajú mentálne sa prejavujú aj fyzicky na tele, ktoré sa pohybuje a získava sebavedomie a silu. Psychologické zázemie sa musí odraziť aj na tele, lebo človek by sa skôr či neskôr mohol vrátiť k hlboko zakoreneným návykom a vzorcom. V dnešnom svete sa stalo Aikido známym aj psychologickýchpodnikateľských kruhoch ako veľmi užitočná metafora pri navrhovaní stratégií riešenia konfliktov. Ľudia na celom svete používajú Aikido filozofiu k zlepšeniu kvality svojho života.

Najlepšia sebaobrana

Japonsko je krajina mnohých bojových umení. Aikido je však najčastejšie používané pri výučbe policajtov, ale aj tajnej polície. Dôvodom je extrémna flexibilita tohto bojového umenia. Na rozdiel od iných umení, technika Aikida sa dá aplikovať na rôzne stupne závažnosti situácie. Je ideálne pre aplikáciu na celý rad obranných situácií, vrátane presadzovania práva či ochrany, pri civilnej obrane, ale aj pri sebaobrane žien či detí. Aikido sa dá flexibilne prispôsobiť situácií, ktorá nastane. Dnes Aikido stále pokračuje v odkaze samuraja, ktorý vymyslel tieto techniky, aby čelil útokom jedného alebo viacerých útočníkov. Od Aikida odvodené špecializované techniky sa využívajú v mnohých organizáciách pre výučbu efektívnych obranných schopností. Tak ako iné bojové umenia, aj Aikido sa rozštiepilo na ďalšie štýlytechniky.

Share.

About Author

Lívia Boorová sa narodila v roku 1986 v Trenčíne, v znamení panny. V rokoch 2002 až 2006 navštevovala Obchodnú akadémiu Milana Hodžu v Trenčíne. V roku 2011 získala akademický titul Magister na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore masmediálna komunikácia. V súčasnosti pracuje ako šéfredaktorka lokálneho periodika - Staroturianskeho spravodajcu, ako redaktorka pre TV Sen a pre magazín Vitalne.sk. Medzi jej záľuby patria písanie, čítanie, spoznávanie nových ľudí, zábava, šport, kozmetika, či cestovanie. Žije v Starej Turej.