Spoznajte výhody naturopatie

0

Prírodná medicína má svoj vlastný smer, ktorý sa nazýva naturopatia alebo naturterapia. Táto prírodná liečba vyznáva holistický prístup k uzdravovaniu organizmu založený na princípe, že telo má vrodenú schopnosť liečiť sa samo. Počas liečby naturopatiou sú používané liečivé sily prírody, jemné terapeutické techniky a prostredníctvom nechemických a nechirurgických metód sa v nej obnovuje telo, myseľ i emocionálna rovnováha organizmu. Zásadou naturterapie je liečiť každého človeka ako samostatného jedinca a liečiť celé telo, nielen postihnutú oblasť.

História naturopatie

Súčasná forma naturterapie vychádza z liečebných systémov, ktoré boli využívané v 18 a 19. storočí v rôznych častiach Európy. Z Nemecka sa naturopatia dostala po roku 1900 aj do Spojených štátov. Naturopatia využíva prírodné formy liečby založené na použití rôznych byliniek, potravín, vzduchu, svetla, vody. Ako prvá začala naturterapia poukazovať na zdravú diétu, ktorá obsahuje zvýšený príjem vlákniny, ktorý zabezpečoval lepšiu naturopatiačinnosť trávenia a tiež menší príjem nasýtených tukov, ktoré ohrozovali srdce a cievy človeka. V 20tych rokoch začala verejnosť od prírodných foriem liečby ustupovať. Začal narastať záujem o klasickú medicínsku liečbu založenú na farmaceutických výrobkoch a lekárskych technológiách. Naturopatia sa vrátila na výslnie zase až v 60tych rokoch. V súčasnosti sa liečitelia naturterapie po celom svete zaoberajú rôznymi formami alternatívnych metód liečby ako sú homeopatia, čínska medicína, bylinné terapie, relaxačné techniky, chiropraxia, akupunktúra, hydroterapia, fototerapia, klinická výživa a špeciálne diétne programy.

Čo môžete čakať od naturopatie

Na Slovensku nie sú naturterapeuti nijako špeciálne podchytení a nemajú väčšinou žiadne lekárske vzdelanie. V Spojených štátoch sú naturterapeuti združení v Americkej asociácií prírodných lekárov a musia mať titul z lekárskej školy, ktorý je porovnateľný  s bežnými lekárskymi fakultami. Okrem štandardného lekárstva ovládajú naturterapeuti i odbory klinickej výživy, botaniky, homeopatiu, medicínu, pohybovú liečbu, vodoliečbu či poradenstvo v oblasti životného štýlu. U nás vopred neviete, či daný terapeut nejaké lekársku fakultu študoval alebo či ide iba o samouka. Pri vyšetrení u naturterapeuta je dôležitá osobná návšteva. Terapuet musí pochopiť celkový kontext choroby u pacienta. Efektívna liečba vyžaduje komunikáciu a trpezlivosť, takže prvá schôdzka môže trvať aj hodinu či dve. Terapeut si vypočuje čo najviac o pacientovi, dáva mu rôzne otázky, skúma jeho životný štýl, prostredie, v ktorom žije, jeho duchovné, psychické i sociálne zázemie. Neskôr môže vykonať i laboratórne testy. Výsledkom je individuálne prispôsobený liečebný plán, kde je potrebná aktívna účasť pacienta.

Ako naturopatia funguje

Naturopatia funguje ako systém zdravotnej starostlivosti, ktorý mieša moderné vedecké poznatky s tradičnými a prírodnými formami medicíny. Hlavnou filozofiou je stimulovať liečivú silu tela a liečiť základnú príčinu choroby. Jednotlivé príznaky ochorenia vidí terapeut ako varovné signály, že telo nefunguje tak ako by malo a má nesprávne návyky. Pri liečbe sa v prvom rade využívajú zmeny v stravovaní a zmeny životného štýlu pacienta. Naturopatia prihliada na to, aby sa riešila príčina choroby, nie, aby sa potláčali príznaky. Príznaky choroby sú totiž iba prejavom naturoterapiavnútornej nerovnováhy spôsobenej rôznymi fyzickými, mentálnymi či emocionálnymi príčinami. Terapeut by sa mal snažiť poučiť pacienta a viesť ho k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie tým, že prijme opatrenia, ktoré budú zahŕňať zlepšenie životného štýlu a stravovania. Pri návšteve naturterapeuta sa určite zameriate spoločne aj na prevenciu pred možnými ochoreniami, ktoré by Vám mohli do budúcnosti hroziť.

Čo naturopatia lieči

Najčastejšie sú naturterapeuti úspešní v liečbe ochorení, pri ktorých nepomáhajú konvenčné metódy liečby. Ide najmä o liečbu bolestí rôzneho pôvodu, únavy, porúch spánku, migrén, depresií, astmy, vysokého krvného tlaku, cukrovky II. typu či problémov s trávením.  Samotná liečba môže zahŕňať niekedy jeden druh liečby, niekedy viac druhov spolu. Bylinné lieky sa väčšinou používajú ako prevencia pred vznikom nejakého ochorenia alebo na liečbu ochorení. Kvetinové esencie sa využívajú na liečbu duševného či emocionálneho stavu. Diéty a nutričné poradenstvo sú vhodné pre ľudí, ktorí potrebujú detoxikovať organizmus, potrebujú v ňom nastoliť rovnováhu či ako prevencia proti vzniku rôznych chorôb. Vodoliečba je zase napríklad vhodná na stimuláciu imunitného systému a zvýšenie obranyschopnosti organizmu. Poradenstvo ohľadom životného štýlu slúži najmä na odbúravanie stresu. Obklady a masáže môžu zase fungovať na zníženie bolestí rôzneho druhu, na lepšie fungovanie orgánov či na obnovenie rovnováhy tela a detoxikáciu.

Share.

About Author

Lívia Boorová sa narodila v roku 1986 v Trenčíne, v znamení panny. V rokoch 2002 až 2006 navštevovala Obchodnú akadémiu Milana Hodžu v Trenčíne. V roku 2011 získala akademický titul Magister na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore masmediálna komunikácia. V súčasnosti pracuje ako šéfredaktorka lokálneho periodika - Staroturianskeho spravodajcu, ako redaktorka pre TV Sen a pre magazín Vitalne.sk. Medzi jej záľuby patria písanie, čítanie, spoznávanie nových ľudí, zábava, šport, kozmetika, či cestovanie. Žije v Starej Turej.