Čo je to Reiki a ako môže zmeniť Váš život?

0

Reiki, u nás niekedy písaný aj reiky alebo rejky, je účinný systém prírodného liečiteľstva, ktorý k nám prišiel až z ďalekého Japonska. Nejedná sa teda o žiadne náboženstvo, sektu či vierovyznanie – ide o učenie, ktoré za pomoci univerzálnej energie dokáže človeka vyliečiť z rôznych chorôb a neduhov. Reiki je bezpečné a nemôže vyvolať žiadne vedľajšie účinky.

Z histórie Reiki

Majster Mikao Usui a napis Reiki

Majster Mikao Usui a slovo Reiki napísané v japonskom systéme kanji

Slovo „Reiki“ sa skladá z dvoch japonských slov: „Rei„, ktoré znamená božiu múdrosť alebo vyššiu silu a „Ki„, ktoré znamená životnú energiu. Poskladaním týchto slov možno reiki nazvať ako životodarnou energiou, ktorá  prechádza všetkými bytosťami a vecami a prichádza z vesmíru.  Táto vesmírna energie nás obklopuje a jej správny tok nám zaručí lepšie zdravie a vitalitu. Ak sa tok energie naruší, je potrebné ju „opraviť“ alebo znovu posilniť“.

Toto liečenie pomocou univerzálnej energie je známe už niekoľko tisíc rokov. Pre moderné časy bolo znovu objavené japonským mníchom Mikao Usui na prelome 19.  a 20. storočia. Podľa nápisu na jeho náhrobnom kameni, Usui zasvätil do tajomstva reiki viac ako 2000 ľudí. 16 z nich ďalej pokračovalo v učení a dosiahlo tretiu, najvyššiu úroveň, tzv. reiki majster. Majster Mikao Usui zomrel 9. marca 1926.

Ako funguje Reiki?

Pomocou systému Reiki môžeme liečiť ľudí, zvieratá, rastliny ale aj ostatné všedné veci okolo nás. Táto energia má schopnosť prenikať všetkými predmetmi, materiálmi i priestorom. Vyškolení terapeuti reiki prikladajú ruky k telu pacienta – či už na miesto problému, alebo na určitú telesnú zónu. Cez tento kontakt sa k pacientovi dostáva vesmírna energia, ktorá si hľadá cestu telom a lieči všetky problémy.

Ten, kto chce pomocou reiki učiť, musí prejsť určitou inicializáciou – liečiť môžu len vyškolení terapeuti, ktorí sú do učenia reiki zasvätení tzv. majstrom reiki. Tento žiak sa potom stane kanálom energie Reiki.

Stupne reiki

Človek, ktorý chce liečiť seba alebo druhých pomocou učenia reiki, musí absolvovať rozsiahle štúdium a prejsť tromi stupňami reiki:

  • 1. stupeň reiki – základné zaškolenie v spôsobe liečenia reiki. Pod vedením majstra si otvorí svoje energetické centrá a napojí sa na vesmírnu energiu. Žiak dokáže energiu prijímať a predávať prikladaním rúk (nie je dôležité, či sa ruky priložia presne na správne problémové miesto, energia si už sama nájde miesto, kde je potreba liečiť alebo posilniť organizmus príjemcu) alebo polodrahokamov, kameňov. Tento 1. stupeň reiki je určený hlavne pre samoliečenie, ale i pre liečenie druhých dotykom ruky. Zasvätenie do tohto stupňa trvá obvykle 1 až 2 dni.
  • 2. stupeň reiki – Žiak už pozná časť symbolov, a modifikovaním nich umocňuje účinky energie reiki. Ten, ktorý je zasvätený do 2. stupňa reiki, dokáže liečiť nielen dotykom rúk, ale i na ďiaľku.
  • 3. stupeň reiki – rozdeľuje sa na 3 stupne, A a B:
  • 3. stupeň A – majster reiki „liečiteľ“ – má ďaleko väčšie možnosti liečiť
  • 3. stupeň B – majster reiki „učiteľ“ – dosiahnutie tohoto stupňa poznania vyžaduje veľký osobnostný rast a hlboké štúdium. Majster Reiki je schopný a oprávnený zasväcovať a vyučovať iných do všetkých 3 stupňov reiki, vrátane samotného majstrovského

Takto rozdeľuje stupne väčšina škol Reiki a to z dôvodu, že veľa nepripravených študentov sa chcelo posunúť ďalej alebo chceli vyučovať ďalších študentov, ale ešte neboli pripravení.

Skúsenosti s aplikovaním Reiki

Liečivé rukyAplikácia energie Reiki má vyššiu a rýchlejšiu účinnosť, pokiaľ sa sám pacient i liečiteľ Reiki nachádza v pozitívnom psychickom stave – môže sa to týkať i nejakej skutočnej osobnej udalosti, ktorú momentálne prežíva. Účinnejšie metódu Reiki vníma napríklad žena, ktorej sa pred nedávnom narodilo dieťa než ľudia, ktorí sú emocionálne nevyrovnaní, upätí, či trpiaci zažitými obavami. Umele vyvolané pocity šťastia, napríklad extrémnym vychýlením svojich emócií autosugesciou alebo pomocou iných chemických a psychotropných látok však účinnosť metódy Reiki nezvyšuje. Ľudia, ktorí sa takto snažili zefektívniť svoju liečbu Reiki, môžu prepadnúť prílišnej túžbe hľadať nové možnosti a vyhľadávajú ďalších majstrov reiki častokrát s nemalými nákladmi.

Ako aplikovať metódu Reiki do svojho života bez toho, aby ste sa nechávali hlboko zasväcovať alebo trávili dlhé hodiny študovaním? Na prvý pohľad je to jednoduché: dodržiavanie jednoduchých zásad, týkajúcich sa správania voči seba i svojmu okoliu, tzv. „zlaté pravidlo“ – čo nechceš, aby ti iní robili tebe, nerob ty im.

Všetko živé okolo nás si zaslúži úctu a dôstojné správanie. Zároveň by sme sa mali správať šetrne aj sami k sebe, netrápiť sa zbytočne tým, čo sa stalo, alebo ešte len udeje, nemali by sme sebe i ostatným zbytočne vytvárať stres a napätie a určite by sme nikdy nemali  zabúdať na lásku k sebe i všetkému živému naokolo.

Share.

About Author

mm

Andrej Kesely sa narodil v roku 1980 v Trnave, v znamení rýb. Je slobodný, 0 detí. Má akademický titul Ing. zo Žilinskej Univerzity a Mgr. z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pracuje ako SZČO v oblasti internetového marketingu. Vaše podnety a názory mu môžete zasielať na ak.vitalne@gmail.com. Instagram: ak.vitalne