Ako predchádzať ochoreniu obličiek?

0

Ochorenie diabetes, najmä diabetes typu 2, sa stalo tak bežným, že diabetické ochorenie obličiek (nefropatia) predčilo vysoký krvný tlak ako najčastejšiu príčinu zlyhania obličiek vo veľkej časti sveta.

Zlyhanie obličiek je vážna vec: úlohou obličky je filtrovať odpadové produkty a nadbytočné tekutiny z krvi cirkulujúcej v našom tele. Ak obličky zlyhajú, prežitie závisí od každej jednej dialýzy (byť napojený na stroj ktorý nahrádza filtrovanie krvi obličkami) alebo od transplantácie obličiek.

Vysoká hladina glukózy v krvi môže viesť k poškodeniu ciev po celom tele, vrátane drobných ciev, ktoré slúžia na filtráciu v obličkách. Ak sa tieto drobné cievy poškodia, nemôžu robiť správne svoju prácu. Vysoký krvný tlak môže mať za následok, že sa problém ešte zhorší – poškodzuje viac krvných ciev a urýchľuje progresiu ochorenia obličiek. Postihnuté sú obe obličky.

Až u 20 až 40 percent pacientov s diabetes sa rozvinie ochorenie obličiek. To môže byť výrazne spomalené, ak je ochorenie včas diagnostikované v rannom štádiu a dôsledne liečené.

Recept na zdravé obličky

Každý pacient s diabetes by mal dodržovať päť zásad, ktoré pomáhajú predchádzať a liečiť problémy s obličkami:

  • Prísnu kontrolu hladiny glukózy v krvi (A1C menej než 7 percent)
  • Prísnu kontrolu krvného tlaku: cieľom je tlak nižší ako 130/80
  • Kontrola lipidov: hladina LDL ( „zlého“) cholesterolu by mala byť nižšia ako 100 mg / dl, HDL ( „dobrý“) cholesterol by mal byť vyšší ako 50 mg / dl, a triglyceridy by mali byť nižšie ako 150 mg / dl
  • Zákaz fajčenia cigariet
  • Lieky na znižovanie krvného tlaku, ako sú ACE inhibítory alebo blokátory receptorov angiotenzínu (ARB), sú účinné pri ochrane obličiek pred poškodením, ak máte príznaky na diabetické ochorenie obličiek

Čím skôr viete, tým lepšie

V skorých štádiách ochorenia obličiek nie sú žiadne príznaky. Príznaky zlyhania obličiek – únava, zlý pocit v žalúdku a retencia tekutín – sa obyčajne vyskytujú až v neskorších štádiách ochorenia, pretože obličky môžu dostatočne filtrovať krv aj po rozsiahlom poškodení.

Zvyčajne prvou známkou toho, že filtračný systém v obličkách je poškodený, je prebytočné množstvo bielkovín v moči, známe ako mikroalbuminúria. To nie je len skorá známka ochorenia obličiek, ale dobre zavedený rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárnych ochorení, ako je srdcový infarkt a mŕtvica.

Dva testy, jeden s použitím moču a druhý s použitím krvi musia byť vykonané každý rok pre včasnú detekciu. Vzorka moču sa používa na skríning mikroalbuminúrie. Na to je ale potrebný špeciálny prístroj ktorý sa nenachádza vo všetkých ambulanciách.

Krvné vzorka sa používa na zmeranie hladiny kreatinínu, čo je látka bežne prítomná v krvi. Zvyšuje sa v prípade, že obličky nefungujú správne. Výsledky krvných vzoriek sa potom zapoja do vzorca, ktorý odhadne filtračnú schopnosť obličky. Najčastejší vzorec ktorý sa používa sa nazýva „metóda MDRD„.

Metóda MDRD
Empirická rovnica, ktorá na základe hodnoty kreatinínu v sére a podľa veku a pohlavia pacienta vie určiť, či sa nejedná o poškodenie obličiek. U zdravého jedinca by sa táto hodnota mala pohybovať nad 1,5 ml/s. Hodnoty 1 – 1,49 ml/s sú hraničné, hodnoty pod 1 ml/s (ak trvajú dlhšie ako 3 mesiace, prípadne sú spojené s inými príznakmi, napríklad prítomnosťou krvi v moči) sú typické pre poškodenie obličiek, preto by takýto pacient mal byť sledovaný.

Je veľmi dôležité merať hladinu kreatinínu v krvi a používať metódu MDRD ktorá odhadne celkovú kapacitu filtrovania obličiek. Hodnota kreatinínu môže byť sama o seba zavádzajúca, pretože musí byť interpretovaná v závislosti na veku a pohlaví. Pacienti majú často pokročilejšie ochorenia obličiek, ako ukazuje hodnota kreatinínu v ich krvi.

Odporúča sa aby všetci lekári používali metódu MDR. Avšak nie všetci (okrem špecialistov na obličky) ju bežne poznajú a používajú. Presný odhad funkcii obličiek je nevyhnutný, aby Váš lekár mohol rozhodnúť, čo, ak vôbec niečo, je potrebné urobiť.

S agresívne liečbou a každoročným testovaním môžeme značne spomaliť pokles funkcie obličiek a znížiť počet ľudí u ktorých sa rozvinie zlyhanie obličiek.

Share.

About Author

mm

Andrej Kesely sa narodil v roku 1980 v Trnave, v znamení rýb. Je slobodný, 0 detí. Má akademický titul Ing. zo Žilinskej Univerzity a Mgr. z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pracuje ako SZČO v oblasti internetového marketingu. Vaše podnety a názory mu môžete zasielať na ak.vitalne@gmail.com. Instagram: ak.vitalne