V06CAC3 Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od troch rokov veku