V06CBA5 Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od šiestich rokov veku