ENSURE Plus Advance, čokoládová príchuť sol 30x220 ml

Názov dietetickej potraviny ENSURE Plus Advance, čokoládová príchuť (sol 30×220 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EID3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Imunomodulačné diéty s HMB a vyšším obsahom D3 do 150kcal/100 ml bez vlákniny
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0724
Kód pridelený ministerstvom (Párujúci) DP085
Maximálna cena v lekárni 93.00 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 92.96 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.04 € (0.0430 %)
Spôsob úhrady N – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ktorej bol pridelený párujúci kód dietetickej potraviny.
Táto dietetická potravina sa pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti a pri vykazovaní dávky do zdravotnej poisťovne nevykazuje jednotlivo, ale pod párujúcim kódom dietetickej potraviny bez špecifikácie jej príchute alebo typu, podľa charakteristík určených v samostatnom riadku.
Dietetické potraviny, ktoré majú rovnaký párujúci kód majú rovnaký názov, rozdielnu príchuť alebo typ, sú určené na rovnaký účel, majú identické množstvo, rovnaký počet referenčných dávok a rovnakú konečnú cenu dietetickej potraviny vo verejnej lekárni, ktorá nepresahuje výšku maximálnej ceny dietetickej potraviny vo verejnej lekárni sú vzájomne zameniteľné pri výdaji dietetickej potraviny v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti,
RD v balení 99.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 2 L7/ks
Množstvové limity 3 6 L8/ks
Energetická hodnota 150.00 kcal/100 ml
Proteíny 9.10 Proteíny/100 ml
Tuky 4.80 Tuky/100ml
Sacharidy 16.80 Sacharidy/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.939394
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) GER (060) – geriatria
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
INT (001) – vnútorné lekárstvo
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín