ENSURE Plus Advance sol 30x220 ml

Názov dietetickej potraviny ENSURE Plus Advance (sol 30×220 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EID3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Imunomodulačné diéty s HMB a vyšším obsahom D3 do 150kcal/100 ml bez vlákniny
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP085
Maximálna cena v lekárni 93.00 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 92.96 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.04 € (0.0430 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 99.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 2 L7/ks
Množstvové limity 3 6 L8/ks
Energetická hodnota 150.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.939394
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) GER (060) – geriatria
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
INT (001) – vnútorné lekárstvo
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín