ENSURE PLUS FIBER sol 27x220 ml

Názov dietetickej potraviny ENSURE PLUS FIBER (sol 27×220 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EAB3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Polymérne diéty s vlákninou do 150 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP054
Maximálna cena v lekárni 52.48 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 52.11 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.37 € (0.7050 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 92.070 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 2 L7/ks
Množstvové limity 3 7 L8/ks
Energetická hodnota 155.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.570001
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 
Zaradenie dietetickej potraviny

Hľadaj v zozname dietetických potravín