ENSURE PLUS JOGURT, broskyňová príchuť sol 1x220 ml

Názov dietetickej potraviny ENSURE PLUS JOGURT, broskyňová príchuť (sol 1×220 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EAA3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Polymérne diéty do 150 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0220
Kód pridelený ministerstvom (Párujúci) DP041
Maximálna cena v lekárni 1.94 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 1.88 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.06 € (3.0928 %)
Spôsob úhrady N – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ktorej bol pridelený párujúci kód dietetickej potraviny.
Táto dietetická potravina sa pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti a pri vykazovaní dávky do zdravotnej poisťovne nevykazuje jednotlivo, ale pod párujúcim kódom dietetickej potraviny bez špecifikácie jej príchute alebo typu, podľa charakteristík určených v samostatnom riadku.
Dietetické potraviny, ktoré majú rovnaký párujúci kód majú rovnaký názov, rozdielnu príchuť alebo typ, sú určené na rovnaký účel, majú identické množstvo, rovnaký počet referenčných dávok a rovnakú konečnú cenu dietetickej potraviny vo verejnej lekárni, ktorá nepresahuje výšku maximálnej ceny dietetickej potraviny vo verejnej lekárni sú vzájomne zameniteľné pri výdaji dietetickej potraviny v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti,
RD v balení 3.300 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 63 L7/ks
Množstvové limity 3 188 L8/ks
Energetická hodnota 150.00 kcal/100 ml
Proteíny 6.25 Proteíny/100 ml
Tuky 4.92 Tuky/100ml
Sacharidy 20.20 Sacharidy/100 ml
Obsah gluténu
Cena za RD 0.587879
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 
Zaradenie dietetickej potraviny

Hľadaj v zozname dietetických potravín