ENSURE PLUS JOGURT sol 1x220 ml

Názov dietetickej potraviny ENSURE PLUS JOGURT (sol 1×220 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EAA3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Polymérne diéty do 150 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP041
Maximálna cena v lekárni 1.94 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 1.88 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.06 € (3.0928 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 3.300 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 63 L7/ks
Množstvové limity 3 188 L8/ks
Energetická hodnota 150.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu
Cena za RD 0.587879
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 
Zaradenie dietetickej potraviny

Hľadaj v zozname dietetických potravín