ENSURE PLUS Juce sol 1x220 ml

Názov dietetickej potraviny ENSURE PLUS Juce (sol 1×220 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EAD3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Polymérne diéty bez tukov a vlákniny do 150 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP061
Maximálna cena v lekárni 1.91 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 1.91 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 3.300 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 63 L7/ks
Množstvové limity 3 188 L8/ks
Energetická hodnota 150.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.578788
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín