FortiCare sol 4x125 ml

Názov dietetickej potraviny FortiCare (sol 4×125 ml)
Výrobca Nutricia Polska Sp. Z o.o., Opole, Poľsko (NUT PL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EIA4
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT do 200kcal/100 ml s vlákninou
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP082
Maximálna cena v lekárni 9.61 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 8.00 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 1.61 € (16.7534 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 8.200 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 26 L7/ks
Množstvové limity 3 76 L8/ks
Energetická hodnota 164.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 1.171951
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
HEM (031) – hematológia a transfuziológia
HEM (329) – pediatrická hematológia a onkológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín