IMPACT ORAL plv 5x74g

Názov dietetickej potraviny IMPACT ORAL (plv 5x74g)
Výrobca Nestlé Nederland b.v., Nunspeet, Holandsko (NET NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EIA1
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT a arginínom s vlákninou
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP077
Maximálna cena v lekárni 17.63 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 16.65 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.98 € (5.5587 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 15.133 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 14 L7/ks
Množstvové limity 3 41 L8/ks
Energetická hodnota 409.00 kcal/100 g
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 1.165004
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
HEM (031) – hematológia a transfuziológia
HEM (329) – pediatrická hematológia a onkológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín