IMPACT ORAL tropické ovocie plv 5x74g

Názov dietetickej potraviny IMPACT ORAL tropické ovocie (plv 5x74g)
Výrobca Nestlé Nederland b.v., Nunspeet, Holandsko (NET NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EIA1
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT a arginínom s vlákninou
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0562
Kód pridelený ministerstvom (Párujúci) DP077
Maximálna cena v lekárni 17.63 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 16.65 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.98 € (5.5587 %)
Spôsob úhrady N – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ktorej bol pridelený párujúci kód dietetickej potraviny.
Táto dietetická potravina sa pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti a pri vykazovaní dávky do zdravotnej poisťovne nevykazuje jednotlivo, ale pod párujúcim kódom dietetickej potraviny bez špecifikácie jej príchute alebo typu, podľa charakteristík určených v samostatnom riadku.
Dietetické potraviny, ktoré majú rovnaký párujúci kód majú rovnaký názov, rozdielnu príchuť alebo typ, sú určené na rovnaký účel, majú identické množstvo, rovnaký počet referenčných dávok a rovnakú konečnú cenu dietetickej potraviny vo verejnej lekárni, ktorá nepresahuje výšku maximálnej ceny dietetickej potraviny vo verejnej lekárni sú vzájomne zameniteľné pri výdaji dietetickej potraviny v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti,
RD v balení 15.133 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 14 L7/ks
Množstvové limity 3 41 L8/ks
Energetická hodnota 409.00 kcal/100 g
Proteíny 22.70 Proteíny/100 g
Tuky 11.20 Tuky/100 g
Sacharidy 54.30 Sacharidy/100 g
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 1.165004
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
HEM (031) – hematológia a transfuziológia
HEM (329) – pediatrická hematológia a onkológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín