MILUPA PKU 1 MIX plv 1x1000 g

Názov dietetickej potraviny MILUPA PKU 1 MIX (plv 1×1000 g)
Výrobca Milupa Metabolics Manufacturing Ltd., Liverpool, Veľká Británia (MLP GB)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06CAA0
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Štandardná výživa bez fenylalanínu do jedného roku veku
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0216
Maximálna cena v lekárni 131.15 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 131.15 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 121.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Energetická hodnota 514.00 kcal/100 g
Proteíny 10.10 Proteíny/100 g
Tuky 27.60 Tuky/100 g
Sacharidy 56.30 Sacharidy/100 g
Obsah gluténu
Cena za RD 1.083884
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) END (064) – endokrinológia
ENP (153) – pediatrická endokrinológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín