Milupa PKU 2 Fruta sol 30x100 ml

Názov dietetickej potraviny Milupa PKU 2 Fruta (sol 30×100 ml)
Výrobca Milupa Metabolics Manufacturing Ltd., Liverpool, Veľká Británia (MLP GB)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06CAD6
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od ôsmich rokov veku
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP019
Maximálna cena v lekárni 429.36 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 429.34 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.02 € (0.0047 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 504.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 1 L1o
Energetická hodnota kcal/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.851905
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) END (064) – endokrinológia
ENP (153) – pediatrická endokrinológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín