MILUPA PKU 2 prima plv 1x500 g

Názov dietetickej potraviny MILUPA PKU 2 prima (plv 1×500 g)
Výrobca Milupa Metabolics Manufacturing Ltd., Liverpool, Veľká Británia (MLP GB)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06CAA1
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Štandardná výživa bez fenylalanínu od jedného roku veku
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0267
Maximálna cena v lekárni 192.46 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 192.46 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 360.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Energetická hodnota 280.00 kcal/100 g
Proteíny 60.00 Proteíny/100 g
Tuky 0.00 Tuky/100 g
Sacharidy 10.00 Sacharidy/100 g
Obsah gluténu
Cena za RD 0.534611
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) END (064) – endokrinológia
ENP (153) – pediatrická endokrinológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín