MILUPA PKU 3 SHAKE plv 10x50 g

Názov dietetickej potraviny MILUPA PKU 3 SHAKE (plv 10×50 g)
Výrobca Milupa Metabolics Manufacturing Ltd., Liverpool, Veľká Británia (MLP GB)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06CAC8
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od pätnástich rokov veku
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP008
Maximálna cena v lekárni 203.32 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 202.71 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.61 € (0.3000 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 252.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Energetická hodnota kcal/100 g
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.806825
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) END (064) – endokrinológia
ENP (153) – pediatrická endokrinológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín