NEPRO HP sol 1x220 ml

Názov dietetickej potraviny NEPRO HP (sol 1×220 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EGB4
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Diéty pri renálnej insuficiencii s vlákninou do 200 kcal/100 ml a obsahom bielkovín ≥ 7 g na 100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP074
Maximálna cena v lekárni 3.48 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 3.47 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.01 € (0.2874 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 3.960 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 53 L7/ks
Množstvové limity 3 157 L8/ks
Energetická hodnota 180.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.878788
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
NEF (063) – nefrológia
NEF (163) – pediatrická nefrológia
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín