NEPRO sol 1x200 ml

Názov dietetickej potraviny NEPRO (sol 1×200 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EGA4
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Diéty pri renálnej insuficiencii bez vlákniny do 200 kcal/100 ml a obsahom bielkovín ≥ 7 g na 100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP073
Maximálna cena v lekárni 3.51 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 3.51 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 4.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 52 L7/ks
Množstvové limity 3 155 L8/ks
Energetická hodnota 200.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu
Cena za RD 0.877500
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
NEF (063) – nefrológia
NEF (163) – pediatrická nefrológia
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín