NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN sol 24x125 ml

Názov dietetickej potraviny NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN (sol 24×125 ml)
Výrobca Nutricia Polska Sp. Z o.o., Opole, Poľsko (NUT PL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EAA5
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Polymérne diéty do 240 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP048
Maximálna cena v lekárni 41.76 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 41.76 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 72.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 3 L7/ks
Množstvové limity 3 9 L8/ks
Energetická hodnota 240.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.580000
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín