NUTRISON ADVANCED PEPTISORB POWDER plv 1x500 g

Názov dietetickej potraviny NUTRISON ADVANCED PEPTISORB POWDER (plv 1×500 g)
Výrobca Nutricia Cuijk B.V., 5431 DJ Cuijk, Holandsko (NUTC NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06ECA1
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Oligopeptidické diéty
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0070
Maximálna cena v lekárni 21.25 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 21.25 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 20.100 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 10 L7/ks
Množstvové limity 3 31 L8/ks
Energetická hodnota 402.00 kcal/100 g
Proteíny 14.70 Proteíny/100 g
Tuky 6.70 Tuky/100 g
Sacharidy 71.00 Sacharidy/100 g
Obsah gluténu
Cena za RD 1.057214
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
RAT (023) – rádiológia
PLM (334) – paliatívna medicína
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín