NUTRISON ADVANCED PEPTISORB sol 1x1000 ml

Názov dietetickej potraviny NUTRISON ADVANCED PEPTISORB (sol 1×1000 ml)
Výrobca Nutricia Polska Sp. Z o.o., Opole, Poľsko (NUT PL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06ECA2
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Oligopeptidické diéty do 100 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0531
Maximálna cena v lekárni 19.73 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 17.40 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 2.33 € (11.8094 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 10.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 21 L7/ks
Množstvové limity 3 62 L8/ks
Energetická hodnota 100.00 kcal/100 ml
Proteíny 4.00 Proteíny/100 ml
Tuky 1.70 Tuky/100ml
Sacharidy 17.60 Sacharidy/100 ml
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 1.973000
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
RAT (023) – rádiológia
PLM (334) – paliatívna medicína
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín