NUTRISON PROTEIN Plus Multifibre sol 1x500 ml

Názov dietetickej potraviny NUTRISON PROTEIN Plus Multifibre (sol 1×500 ml)
Výrobca Nutricia Polska Sp. Z o.o., Opole, Poľsko (NUT PL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EAB3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Polymérne diéty s vlákninou do 150 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0202
Maximálna cena v lekárni 8.95 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 3.62 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 5.33 € (59.5531 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 6.400 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 33 L7/ks
Množstvové limity 3 97 L8/ks
Energetická hodnota 128.00 kcal/100 ml
Proteíny 6.30 Proteíny/100 ml
Tuky 4.90 Tuky/100ml
Sacharidy 14.10 Sacharidy/100 ml
Obsah gluténu
Cena za RD 1.398438
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 
Zaradenie dietetickej potraviny

Hľadaj v zozname dietetických potravín