PEPTAMEN JUNIOR 500 ml sol 12x500 ml

Názov dietetickej potraviny PEPTAMEN JUNIOR 500 ml (sol 12×500 ml)
Výrobca Nestlé Healthcare Nutrition GmbH, Osthofen, Nemecko (NETH DE)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06ECA2
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Oligopeptidické diéty do 100 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0773
Maximálna cena v lekárni 109.77 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 105.44 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 4.33 € (3.9446 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 60.600 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 3 L7/ks
Množstvové limity 3 10 L8/ks
Energetická hodnota 101.00 kcal/100 ml
Proteíny 3.00 Proteíny/100 ml
Tuky 4.00 Tuky/100ml
Sacharidy 13.20 Sacharidy/100 ml
Obsah gluténu
Cena za RD 1.811386
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
RAT (023) – rádiológia
PLM (334) – paliatívna medicína
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín