PKU EXPRESS 15 ORANGE plv 30x25 g

Názov dietetickej potraviny PKU EXPRESS 15 ORANGE (plv 30×25 g)
Výrobca Vitaflo (International) Limited, Liverpool, Veľká Británia (VIT GB)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06CAC3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od troch rokov veku
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0618
Kód pridelený ministerstvom (Párujúci) DP001
Maximálna cena v lekárni 285.61 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 285.61 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady N – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ktorej bol pridelený párujúci kód dietetickej potraviny.
Táto dietetická potravina sa pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti a pri vykazovaní dávky do zdravotnej poisťovne nevykazuje jednotlivo, ale pod párujúcim kódom dietetickej potraviny bez špecifikácie jej príchute alebo typu, podľa charakteristík určených v samostatnom riadku.
Dietetické potraviny, ktoré majú rovnaký párujúci kód majú rovnaký názov, rozdielnu príchuť alebo typ, sú určené na rovnaký účel, majú identické množstvo, rovnaký počet referenčných dávok a rovnakú konečnú cenu dietetickej potraviny vo verejnej lekárni, ktorá nepresahuje výšku maximálnej ceny dietetickej potraviny vo verejnej lekárni sú vzájomne zameniteľné pri výdaji dietetickej potraviny v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti,
RD v balení 540.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Energetická hodnota 297.00 kcal/100 g
Proteíny 60.00 Proteíny/100 g
Tuky 0.20 Tuky/100 g
Sacharidy 9.70 Sacharidy/100 g
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.528907
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) END (064) – endokrinológia
ENP (153) – pediatrická endokrinológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín