PKU EXPRESS 15 plv 30x25 g

Názov dietetickej potraviny PKU EXPRESS 15 (plv 30×25 g)
Výrobca Vitaflo (International) Limited, Liverpool, Veľká Británia (VIT GB)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06CAC3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od troch rokov veku
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP001
Maximálna cena v lekárni 285.61 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 285.61 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 540.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Energetická hodnota kcal/100 g
Obsah gluténu Bezgluténový výrobok. Dietetická potravina, ktorá obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo je z nich zložená a neobsahuje viac ako 20 mg/kg gluténu vo forme, v akej sa poskytuje pacientovi.
Cena za RD 0.528907
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) END (064) – endokrinológia
ENP (153) – pediatrická endokrinológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín