PULMOCARE vanilková príchuť sol 1x500 ml

Názov dietetickej potraviny PULMOCARE vanilková príchuť (sol 1×500 ml)
Výrobca Abbott Laboratories B.V, Ross Product Manufacturer, Zwolle, Holandsko (ABB NL)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EHA3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Diéty pri CHOCHP a respiračnej insuficiencii bez vlákniny postavené na báze tukov do 150 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0157
Maximálna cena v lekárni 5.77 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 5.77 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 7.550 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 28 L7/ks
Množstvové limity 3 82 L8/ks
Energetická hodnota 151.00 kcal/100 ml
Proteíny 6.25 Proteíny/100 ml
Tuky 9.33 Tuky/100ml
Sacharidy 10.57 Sacharidy/100 ml
Obsah gluténu
Cena za RD 0.764238
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
TRN (003) – pneumológia a ftizeológia
TRN (156) – pediatrická pneumológia a ftizeológia
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
GER (060) – geriatria
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín