SinPhe 1 plv 4x500 g

Názov dietetickej potraviny SinPhe 1 (plv 4×500 g)
Výrobca Imuna Pharm a.s., Šarišské Michaľany, Slovenská republika (IMA SK)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06CAA3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Štandardná výživa bez fenylalanínu od troch rokov veku
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0187
Maximálna cena v lekárni 697.97 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 697.97 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 1800.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Energetická hodnota 300.00 kcal/100 g
Proteíny 75.00 Proteíny/100 g
Tuky 0.00 Tuky/100 g
Sacharidy 0.00 Sacharidy/100 g
Obsah gluténu
Cena za RD 0.387761
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) END (064) – endokrinológia
ENP (153) – pediatrická endokrinológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín