SUPPORTAN DRINK sol 1x200 ml

Názov dietetickej potraviny SUPPORTAN DRINK (sol 1×200 ml)
Výrobca Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Nemecko (FRE DE)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06EIA3
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT do 150kcal/100 ml s vlákninou
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) DP079
Maximálna cena v lekárni 2.82 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 2.81 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.01 € (0.3546 %)
Spôsob úhrady S – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 3.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 70 L7/ks
Množstvové limity 3 207 L8/ks
Energetická hodnota 150.00 kcal/100 ml
Obsah gluténu
Cena za RD 0.940000
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
HEM (031) – hematológia a transfuziológia
HEM (329) – pediatrická hematológia a onkológia
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín