SURVIMED OPD, príchuť neutrálna sol 1x500 ml

Názov dietetickej potraviny SURVIMED OPD, príchuť neutrálna (sol 1×500 ml)
Výrobca Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Nemecko (FRE DE)
Zaradenie dietetickej potraviny (Číslo) V06ECA2
Zaradenie dietetickej potraviny (Názov) Oligopeptidické diéty do 100 kcal/100 ml
Kód pridelený ministerstvom (Vykazujúci) D0045
Maximálna cena v lekárni 7.92 €
Úhrada zdravotnou poisťovňou 7.92 €
Doplatok poistenca (% doplatku poistenca) 0.00 € (0.0000 %)
Spôsob úhrady I – dietetická potravina, ktorej nie je určený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny; plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
RD v balení 5.000 €
Indikačné obmedzenie ind. obm.
Množstvové limity 2 42 L7/ks
Množstvové limity 3 124 L8/ks
Energetická hodnota 100.00 kcal/100 ml
Proteíny 4.50 Proteíny/100 ml
Tuky 2.80 Tuky/100ml
Sacharidy 14.30 Sacharidy/100 ml
Obsah gluténu
Cena za RD 1.584000
Preskripčné obmedzenie (skratka, sll, názov) INT (001) – vnútorné lekárstvo
PED (007) – pediatria
PED (008) – všeobecná starostlivosť o deti a dorast
GIT (048) – gastroenterológia
GIT (154) – pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
ONK (019) – klinická onkológia radiačná onkológia
ONK (043) – pediatrická hematológia a onkológia
ONK (329) – onkológia v chirurgii
ONK (319) – onkológia v urológii
ONK (322) – onkológia v gynekológii
RAT (023) – rádiológia
PLM (334) – paliatívna medicína
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky 

Hľadaj v zozname dietetických potravín