Horezza, a.s. , Horský hotel Granit, klimatické kúpele Tatranské Zruby

Názov Horezza, a.s. , Horský hotel Granit, klimatické kúpele Tatranské Zruby
Oblasť VYSOKÉ TATRY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06086-8/2010/ŠKK
13.1.2010
Adresa HOREZZA, a.s.
Klimatické kúpele
Tatranské Zruby
062 01 Vysoké Tatry
Liečebné domy Hotel Tatranské Zruby
Telefón 052/4267231
Fax 052/4422753
E-Mail zruby@vzz.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
XII. Choroby z povolania (XII/1,5,6,8,10)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.