Horezza, a.s., Piešťany

Názov Horezza, a.s., Piešťany
Oblasť PIEŠŤANY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
27284-79/2006/ŠKK
2.1.2007
Adresa HOREZZA, a.s.
KLÚ F.E. Scherera
92101
Piešťany
Liečebné domy KLÚ F.E. Scherera
Telefón 033/7735 140
Fax 033/7735 138
E-Mail recepcia.pn@vzz.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

VI. Nervové choroby (okrem VI/11)
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
XII. Choroby z povolania (XII/1,3,4,9)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.