KLÚ MV SR Družba, Bardejovské Kúpele

Názov KLÚ MV SR Družba, Bardejovské Kúpele
Oblasť BARDEJOV
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06427-147/2008/ŠKK
30.1.2008
Adresa Kúpeľno liečebný ústav MV SR Družba
086 31 Bardejovské kúpele
Liečebné domy Družba
Telefón 054/4723 711-2
(p. Pangrácová)
Fax 054/4727 154
E-Mail druzba@proxisnet.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
II. Choroby obehového ústrojenstva
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (okrem V/5 a V/7)
VIII. Choroby obličiek a močových ciest
XII. Choroby z povolania (XII/1, 6, 7, 9, 10)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.