KRÚ MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján

Názov KRÚ MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
Oblasť LIPTOVSKÝ JÁN
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
27856-92/2006/ŠKK
11.1.2007

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (IV/5) platné: indikácia IV/4
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (V/1,2,3,4,5,6,7,8,9) platné: indikácie (V/1,2,4,5,6,7,8)
XI. Ženské choroby (XI/6) platné: indikácia XI/6 vypadla z indikačného zoznamu
XII. Choroby z povolania (XII/1,5,6,9,10)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.