Kúpele Bojnice a.s., Bojnice

Názov Kúpele Bojnice a.s., Bojnice
Oblasť BOJNICE
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
20750-73/2010/ŠKK
25.11.2010
Adresa Kúpele Bojnice, a.s.
972 01 Bojnice
Liečebné domy Leknín, Mier 1, Baník, Lux, Kľak, Tribeč, Slávia, Poniklec, Gabriela, Zobor
Telefón 046/5116 357
(p. Ághová, p. Sapárová)
Fax 046/5430 026
E-Mail cpk@kupele-bojnice.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem VII/11)
VIII. Choroby obličiek a močových ciest
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania (XII/3,4,8)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.