Kúpele Dudince a.s., Dudince

Názov Kúpele Dudince a.s., Dudince
Oblasť DUDINCE
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
01199-72/2012/ŠKK 11.7.2012
Adresa Kúpele Dudince, a.s.
Kúpeľná 106
962 71 Dudince
Liečebné domy Rubín, Smaragd
Telefón 045/5504 444; 045/5503 333 (p. Budáčová)
Fax 045/5504 877
E-Mail info@kupeledudince.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

II. Choroby obehového ústrojenstva (okrem II/8)
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem VII/11)
XII. Choroby z povolania (XII/3,4,8)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.