Kúpele Horný Smokovec s.r.o., Horný Smokovec

Názov Kúpele Horný Smokovec s.r.o., Horný Smokovec
Oblasť VYSOKÉ TATRY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
27479-62/2006/ŠKK
7.12.2006
Adresa Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.
062 01
Vysoké Tatry
Liečebné domy Sosna, Lúč
Telefón 052/4422 329
Fax 052/4422329
E-Mail kupens@stonline.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.