Kúpele Lučivná a.s., Lučivná

Názov Kúpele Lučivná a.s., Lučivná
Oblasť LUČIVNÁ
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07930-154/2008/ŠKK
11.3.2008
Adresa Kúpele Lučivná, a .s.
Lučivná 290
059 31 Lučivná
Liečebné domy Smrek, Limba
Telefón 052/4314 511, 500
Fax 052/ 43 14 526
E-Mail tkl@tkl.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.