Kúpele Lučivná a.s., Lučivná

Názov Kúpele Lučivná a.s., Lučivná
Oblasť LUČIVNÁ
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07930-154/2008/ŠKK
11.3.2008
Adresa Kúpele Lučivná, a .s.
Lučivná 290
059 31 Lučivná
Liečebné domy Smrek, Limba
Telefón 052/4314 511, 500
Fax 052/ 43 14 526
E-Mail tkl@tkl.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Poznámka
Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiektázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t.j. v odbornom liečebnom ústave, v kúpeľnej liečebni alebo v detskej ozdravovni.
Úhrada z verejného zdravotného poistenia Kód diagnózy Návrh vyhotovuje Dĺžka liečebného pobytu (dni) Kontraindikácie Poznámka
XXV/1 – Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou.
A J31, J37, J39 otorinolaryngológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/2 – Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením.
A J30 otorinolaryngológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/3 – Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.
A J40 pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/4 – Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.
A J32, J39 pneumoftizeológ, alergológ, otorinolaryngológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/5 – Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.
A J12J16 pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/6 – Chronická bronchitída, obštrukčná bronchitída.
A J41, J44 pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/7 – Bronchiálna astma.
A J45 pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/8 – Dermorespiračný syndróm.
A J98 pneumoftizeológ, alergológ, otorinolaryngológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
XXV/9 – Stavy po pľúcnych operáciách do 12 mesiacov po operácii.
A podľa základnej diagnózy chirurg, pneumoftizeológ, všeobecný lekár pre deti a dorast 21 – 28
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.