KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky

Názov KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky
Oblasť LÚČKY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
02631-29/2014/ŠKK 30.4.2014
Adresa Kúpele Lúčky a.s.
034 82 Lúčky
Liečebné domy Mária, Liptov, Penzióny Choč
Telefón 044/4375 657
(p. Eva Bursová)
Fax 044/4392 370
E-Mail liecba@kupele-lucky.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania (indikácie XII/3, XII/4 a XII/8)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.