Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica

Názov Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica
Oblasť NIMNICA
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
03553-61/2012/ŠKK
29.5.2012
Adresa Kúpele Nimnica, a.s.
020 71 Nimnica
Liečebné domy Caritas, Veritas, Salvator, Manín
Telefón 042/4608 230
(p. Jarabicová, p. Košudová)
Fax 042/4608 296
E-Mail obchod@kupelenimnica.sk, nimnica@kupelenimnica.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
II. Choroby obehového ústrojenstva
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
VI. Nervové choroby (okrem VI/5 a VI/6)
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem VII/11)
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania (okrem XII/2)
XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
XXVI. Nervové choroby
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.