Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec

Názov Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec
Oblasť VYSOKÉ TATRY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28527-97/2006/ŠKK
11.1.2007
Adresa Kúpele Nový Smokovec, a.s.
Nový Smokovec 30
062 01 Vysoké Tatry
Liečebné domy Branisko, Palace
Telefón 052/4422 627; 052/4422 123(p. Kováčová)
Fax 052/4423 140
E-Mail kupelens@sinet.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (IV/5) platné: indikácia IV/4
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
IX. Duševné choroby (IX/1)
XII. Choroby z povolania (XII/1,5,6,10)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.