Kúpele Sliač a.s., Sliač

Názov Kúpele Sliač a.s., Sliač
Oblasť SLIAČ
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
20729-87/2010/ŠKK
11.1.2011
Adresa Kúpele Sliač, a.s.
962 32 Sliač
Liečebné domy Palace
Telefón 045/5442 656 (Mgr. Čierna)
zelená linka zdarma 0800 500 077
Fax 045/5442 949; 045/5442 440
E-Mail liecba@spa-sliac.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby (k II. a XI.)
II. Choroby obehového ústrojenstva
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem VII/11)
XI. Ženské choroby
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.