Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice

Názov Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice
Oblasť TRENČIANSKE TEPLICE
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
05839-64/2012/ŠKK 29.6.2012
Adresa SLK Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Liečebné domy Viktória, Pax, Vlára, Krym, Pramenný dvor, Esplanade
Telefón 032/6514 000; 032/6514 792 (p. Matejíková)
Fax 032/6552 960
E-Mail matejikova@slktn.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva (okrem indikácie III/4,6)
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem indikácie VII/11)
X. Kožné choroby (indikácie X/3,4,5)
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania (XII/2,3,4,7,8)
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.