Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Vyšné Ružbachy

Názov Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Vyšné Ružbachy
Oblasť VYŠNÉ RUŽBACHY
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
02171-37/2014/ŠKK
9.6.2014
Adresa Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy
Liečebné domy Travertín I, Travertín II
Telefón 052/4266 590
(p. Šlachtovská, p. Fričová)
Fax 052/4266 560
E-Mail rezervacie@ruzbachy.sk, sekretariat@ruzbachy.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

I. Onkologické choroby
II. Choroby obehového ústrojenstva
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VIII. Choroby obličiek a močových ciest
IX. Duševné choroby
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.