Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice

Názov Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice
Oblasť TRENČIANSKE TEPLICE
Číslo povolenia MZ SR na prevádzkovanie PLK/KL
Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28241-67/2006/ŠKK
11.1.2007
Adresa Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO
17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice
Liečebné domy Arco
Telefón 032/6556 501
(p. Šimková)
Fax 032/6552 116
E-Mail marketing@kluarco.sk

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

VI. Nervové choroby (VI/1,2,6,8,9,12)
VII. Choroby pohybového ústrojenstva (okrem VII/10) platné: okrem indikácie VII/11
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky.